technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.

Elektroinštalácia

  • Oprava a rekonštrukcia elektrických vedení NN do 1 000 V, stúpačiek a prívodov do domov
  • Opravy a montáž zásuviek, svietidiel, vypínačov, bytových rozvodníc
  • Opravy domových dorozumievacích zariadení, montáž nových DDZ, oprava domových vrátnikov a telefónov a DEK systémov
  • Bleskozvody