technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.

Kúrenie

  • Rekonštrukcia, opravy, montáž nových rozvodov kúrenia, prívod aj cirkulácia obytných domov a administratívnych budov - spodné a stúpacie rozvody
  • Zhotovenie domových a bytových kotolní a výmenníkových staníc
  • Meranie a regulácia vykurovania a teplej úžitkovej vody vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a tepelných auditov
  • Montáž kúrenárskych armatúr
  • Opravy a montáž meracej a regulačnej techniky
  • Montáž vykurovacích telies
  • Tepelné izolácie potrubí