technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.

Plynoinštalácia

  • Oprava a montáž plynových zariadení a rozvodov domových a bytových, s použitím materiálov oceľ, meď
  • Revízie plynových zariadení a odstraňovanie zistených porúch