technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.
NONSTOP PORUCHOVÁ SLUŽBA 0948 110 746

Referencie

Referenčný list spoločnosti PPS-Team spol. s r.o.

Bytový dom Segnerova 1
rekonštrukcia stupačiek TUV, SV, kanalizácie a plynu, 1 vchod, 48 b.j.
Bytový dom Veternicová 14, 16, 18, Bratislava
montáž MT, 5 vchodov, 92 b.j.
Bytový dom Beniaková 14-22, Bratislava
montáž MT, 5 vchodov, 78 b.j.
Bytový dom Beniaková 1-3 , Bratislava
rekonštrukcia stupačiek TUV, SV, kanalizácie, 2 vchody, 68 b.j.
Bytový dom Sedmokrásková 6, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 1 vchody, 4 stúpačiek, 32 b.j.
SVB KABRSI – Karloveská, Brodská, Silvánska, BA
rekonštrukcia stupačiek TUV, SV, kanalizácie, 10 vchodov, 100 b.j.str.7/7
Bytový dom Pavla Horova 24, Bratislava
rekonštrukcia stúpačiek TUV,SV Plynu, Kanalizácie, 1 vchod, 44 b.j., 8 stúpačiek TUV, SV, Kan., Plynu
Bytový dom Pribišová 2, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 1 vchody, 24 stúpačiek, 91 b.j.
Bytový dom Sedmokrásková 4, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 1 vchody, 4 stúpačiek, 32 b.j.
Bytový dom Pavla Horova 24, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a cirkuláci TUV vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 1 vchod, 8 stúpačiek, 44 b.j.
Bytový dom Sedmokrásková 6, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 32 b.j., 32 bytových MT
Bytový dom Medveďovej 17-19, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV vrátane, hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 2 vchody, 12 stúpačiek, 144 b.j.
Bytový dom Trebišovská 5-13, Bratislava
rekonštrukcia časti ležatých rozvodov TUV a doplnenie chýbajúcej cirkulácie TUV vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 5 vchodov, 15 stúpačiek, 64 b.j.
Bytový dom Veternicová 14,16,18 Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizáciastr.6/7, 3 vchod, 5 centrálne stúpačky, 92 b.j., 376 vyk. telies
Bytový dom Ďatelinová 1-9, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV, vrátane hydraul. vyregulovania rozvodu TUV, 5 vchodov, 15 stúpačiek, 60 b.j.
Bytový dom Ďatelinová 1-9 Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK, 5 vchod, 2 centrálne stúpačky, 40 stúpačiek, 60 b.j.
Bytový dom Pribišová 2, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchod, 29 centrálne stúpačky, 91 b.j., 260 vyk. telies, 260 PRVN
Bytový dom P. Horova 24, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 45 b.j., 180 vyk. telies, 45 bytových MT
Bytový dom P. Horova 21,23, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 2 vchod, 3 centrálne stúpačky, 42 b.j., 181 vyk. telies, 42 bytových MT
Bytový dom SVB Silevka, Bratislava
rekonštrukcia stúpačiek TUV,SV Plynu, Kanalizácie a hydraulické vyregulovanie TUV, 8 vchod, 64 b.j., 16 stúpačiek TUV, SV, Kan., Plynu
Bytový dom Polereckého 5-9 ,Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov SV, 3 vchody, 9 stúpačiek, 72 b.j.
Bytový dom Jamnického 6, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 48 b.j
Bytový dom Jamnického 10 Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 48 b.j., 192 vyk. telies, 48 bytových MT
Bytový dom Púpavová 23,29 Bratislava
rekonštrukcia stúpačiek TUV,SV Plynu, Kanalizácie, a hydraulické vyregulovanie TUV, 4 vchod, 81 b.j., 9 stúpačiek TUV, SV, Kan., Plynu
Bytový dom Pri Šajbách 20
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV, SV a hydraulické vyregulovanie TÚV, 8 stúpačiekstr.5/7
Bytový dom Krásnohorská 10, 12 Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK, 2 vchod, 4 centrálne stúpačky, 48 b.j., 48 bytových MT
Bytový dom Pri Šajbách 14
hydraulické vyregulovanie TÚV, 8 stúpačiek
Bytový dom Beniaková 1-3 , Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatiácia, 2 vchody, 2 centrálne stúpačiek, 64 b.j., 64 bytových MT
Bytový dom Pri Šajbách 18
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 24 b.j., 96 vyk. telies, 24 bytových MT
Bytový dom Pri Šajbách 20
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 48 b.j., 144 vyk. telies, 48 bytových MT
Bytový dom Pri Šajbách 14
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky, 48 b.j., 144 vyk. telies, 144 PRVN
Bytový dom Pri Šajbách 16
hydraulické vyregulovanie ÚK, 1 vchod, 2 centrálne stúpačky
Bytový dom Solivarská 11-19 Bratislava
Vybudovanie nového zdroja tepla ,Plynová kotolňa, 200 KW NTK, na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, 64 b.j.
Bytové domy Pri Šajbách 14,14/A,16,18,20,32,34
hydraulické vyregulovanie lež. rozv.ÚK, a M.Š. 8 vchodov, montáž objektových MT
Bytový dom Sedmokrásková 2, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchody, 48 b.j., 192 vyk. telies str.4/7, 49 bytových MT
Bytový dom J. Smreka 12, Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 2 centrálne stúpačky, 48 b.j., 204 vyk. telies
Bytový dom Tranovského 27-29, Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 2 vchody, 20 stúpačiek, 16 b.j., 112 vyk. telies, 96 PRVN
Bytový dom Cabanova 13/ E,F,G Bratislava
preregulovanie rozvodu UK, 3 vchody, 57 b.j., 57 bytové MT
Bytový dom Lietavská 9, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 18 stúpačiek, 200 vyk. telies
Bytový dom K. Adlera 14-24 , Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 8 vchody, 64 stúpačiek, 90 b.j., 270 vyk. telies
Bytový dom Nová doba III., Bratislava
hydar. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 154 stúpačiek, 748 vyk. telies
Bytový dom Solivarská 11-19, Bratislava
rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a plynu, doplnenie cirkulácie TUV vrátane hydra., vyregulovanie rozvodu TUV, 5 vchodov, 15 stúpačiek, 64 báj.
Bytový dom M.C .Medveďovej 17,19, Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 36 stúpačiek, 144 b.j. 488 vykur. Telies, 488 PRVN
Bytový dom Solivarská 11-19, Bratislava
hydra. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 5 vchodov, 64 báj., 192 vík. telies
Bytový dom Palkovičova 13, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchod, 12 stúpačiek, 50 b.j., 200 vyk. telies
SVB KABRSI - Karloveská, Brodská, Silvánska, BA
montáž nových rozvodov a hydr. vyregulovanie, rozvodu TÚV a SV, 10 vchodov, 20 stúpačiek, 100 b.j
SVB SILEVKA, Bratislava
montáž nových rozvodov a hydr. vyregulovanie, rozvodu TÚV a SV, 8 vchodov, 16 stúpačiek, 64 b.j
SVB Silevka – Silvánska, Levárska, Karloveská, BA
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 8 vchodov, 32 stúpačiek, 64 b.j, 256 vyk. telies, 256 PRVN
Bytový dom M. Marečka 2-6, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK str.3/7, 2 vchody, 2 centrálne stúpačky
Bytový dom M. Marečka 8-12, Bratislava
vybudovanie novej prípojky a hydraulické, vyregulovanie ležatých rozvodov ÚK, 2 vchody, 2 centrálne stúpačky
Bytový dom M. Marečka 8-12, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 2 vchody, 96 b.j., 288 vyk. telies, 96 bytových MT
Bytový dom Ľ. Fullu 30-38, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 5 vchodov, 5 centrálnych stúpačiek, 72 b.j., 288 vyk. telies
SVB KABRSI – Karloveská, Brodská, Silvánska, BA
hydr. vyregulovanie rozvodu ÚK + termostatizácia, 10 vchodov, 40 stúpačiek, 100 b.j, 350 vyk. telies, 350 PRVN
SVB Silevka, Bratislava
hydr. vyregulovanie rozvodu TÚV, 16 ventilov na stúpačkách
Bytový dom Palkovičova 11, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 1 vchod, 12 stúpačiek, 50 b.j., 200 vyk. telies, 200 PRVN
Bytový dom J. Stanislava 49-55, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 4 vchody, 4 centrálne stúpačky, 64 b.j., 256 vyk. telies, 64 bytových MT
SVB KABRSI – Karloveská, Brodská, Silvánska, BA
BA hydr. vyregulovanie rozvodu TÚV, 20 ventilov na stúpačkách
Bytový dom Bajzova 2, Bratislava
termostatizácia, 1 vchod, 36 b.j., 144 vyk. telies
Bytový dom Slatinská 14-16, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 2 vchody, 10 stúpačiek, 40 b.j., 200 vyk. telies
Bytový dom Veternicová 13-19, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia str.2/7, 4 vchody, 4 centrálne stúpačky, 64 b.j., 256 vyk. telies, 64 bytových MT
Bytový dom Púpavová 37-51, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 8 vchodov, 48 stúpačiek, 144 b.j., 576 vyk. telies
Bytový dom Poloreckého 5-9, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK, 3 vchody, 30 stúpačiek, 70 b.j., 264 vyk. telies
Bytový dom Púpavová 31-37, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 5 vchodov, 20 stúpačiek, 91 b.j., 364 vykur. telies
Bytový dom Púpavová 23-29, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia, 4 vchody, 16 stúpačiek, 81 b.j., 324 vyk. telies
Bytový dom Studenohorská 1-3,Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia 2 vchody, 2 stúpačky, 32 b.j., 96 vyk. telies
Bytový dom Studenohorská 9-11,Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia 2 vchody, 2 stúpačky, 32 b.j., 96 vyk.telies
Bytový dom Púpavová 1-21, Bratislava
hydraulické vyregulovanie ÚK + termostatizácia 11 vchodov, 83 stúpačiek, 88 b.j., 352 vyk. telies
Bytový dom Sedmokrásková 2,4,6,8,10 Bratislava
hydraulické vyregulovanie lež. rozv.ÚK,7 stúpačiek ÚK
Bytový dom Sedmokrásková 2,4,6,8,10 Bratislava
hydraulické vyregulovanie lež. rozv. TÚV 5 vchodov, 7 stúpačiek TÚV