technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.

Vodoinštalácia

  • Rekonštrukcia, opravy a montáž nových rozvodov SV, TV v bytových a nebytových budovách - spodné rozvody, stúpacie rozvody, prípojky do budov dopojenie vodomerných šachiet
  • Montáž a opravy armatúr prírubových, závitových, uzatváracích, vypúšťacích, regulačných
  • Montáž a opravy vodomerov v bytových a nebytových budovách s osvedčením na montáž vodomerov
  • Montáž sanity a zariaďovacích prvkov (WC, umývadlo, pisoár, bidet, batérie a pod.)
  • Montáž bojlerov, akumulačných tlakových nádob, domácich vodární a čerpadiel, prietokových ohrievačov
  • Úpravne vody